NIEKOŃCZĄCE SIĘ ROSZCZENIA sticky icon

Wykaz nieruchomości zabudowanych objętych roszczeniami dawnych właścicieli. W Śródmieściu - 474, Mokotów - 247, Praga Południe - 419, Praga Północ - 129, Bielany - 149, Wola - 136, Targówek - 131, Ochota - 106, Żoliborz - 46, Białołęka - 10, Ursynów - 1. W sumie 1 848 kamienic .
Obecnie w Warszawie toczy się ok. 8 000 spraw dekretowych a Dekret z 1945 r., który umożliwił racjonalne przeprowadzenie odbudowy stolicy i dalszej jej rozbudowy, objął około 12 tys. ha gruntów, w tym ok. 20-24 tys. nieruchomości.

STOP ! dzikiej reprywatyzacji !

1. Żądamy komisji śledczej w sprawie nieprawidłościom reprywatyzacji w całej polsce oraz restytucji mienia w Warszawie

2. Żądamy nowelizacji art.156 par.2 zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego

3. Żądamy respektowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego P46/13 przez sądy oraz przez profesora prawa panią prezydent Hanne Gronkiewicz-Walc i jej urzędników

Stowarzyszenie Mieszkańców Hoza27a - od 17 lat w sporze sądowym z nieuzasadnionymi roszczeniami kancelarii prawnej.

Miejska spirala zadłużenia

Październik 2015. W Warszawie nie trzeba długo czekać na mieszkania komunalne. Tak przynajmniej głosi tytuł artykułu Małgorzaty Zubik z Gazety Wyborczej. Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy i homme fatale stołecznej polityki mieszkaniowej, podchwytuje temat i deklaruje, że opisana sytuacja „jest efektem konsekwentnie realizowanej polityki lokalowej od 2008 roku, kiedy przyjęto po raz pierwszy w historii warszawskiego samorządu kompleksowy program dot. mieszkań komunalnych”…

Nieuzasadnione zarzuty wobec Polski

W związku z naciskami strony amerykańskiej na Polskę, dotyczącymi restytucji mienia dla ofiar holokaustu, "Nowy Dziennik" – dla którego sprawy Polski są bardzo ważne – postanowił zająć się wyjaśnieniem nieuzasadnionych, naszym zdaniem, roszczeń. W tym celu zwróciliśmy się do The Platta Law Firm o analizę obecnego stanu zobowiązań i wzajemnych rozliczeń między Polską i USA. W czwartek wysłaliśmy list do sekretarza stanu Johna Kerry'ego z prośbą o interwencję w tej kwestii i ustosunkowanie się do pozyskanej przez nas opinii prawnej. Więcej w piątkowym wydaniu "Nowego Dziennika".
http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/nieuzasadnione-zarzuty-wobec-...

14 PAŹDZIERNIKA 2015 (ŚRODA),o18:00 ZAPRASZAM DO DAWNEGO BUDYNKU IX LO IM. KLEMENTYNY HOFFMANOWEJ UL. EMILII PLATER 29,

Image: 

PROSTE SPOSOBY NA ZATRZYMANIE REPRYWATYZACJI
DEBATA LOKATORSKA
14 PAŹDZIERNIKA 2015 (ŚRODA), 18:00
Proste sposoby na zatrzymanie reprywatyzacji
Blokada eksmisji zreprywatyzowanej kamienicy przy ulicy Hożej w Warszawie
Dyskurs władz wokół efektów i przyczyn reprywatyzacji historycznie oscyluje między unikaniem tematu („to prywatna sprawa właścicieli i lokatorów”), podkreślaniem „ogromnych trudności” w przyjmowaniu systemowych rozwiązań odbiegających od zasady ”własność jest święta” a cykliczną, przedwyborczą gorączką pracy nad kolejnymi projektami ustaw.

List Otwarty Stowarzyszeń Lokatorskich do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Warszawa, 20 sierpnia 2015 r.

Do Prezydenta RP
Pana Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie,

w dniu Pana zaprzysiężenia odważyliśmy się mieć nadzieję. Uwierzyliśmy w wezwanie do wspólnej naprawy Polski. Dla nas, organizacji lokatorskich, zniszczenia są bezdyskusyjne. Na praskich podwórkach dzieci bawią się w eksmisję, na Woli – stary człowiek mierzy linijką mieszkanie, próbując znaleźć tę część, którą odzyskał „były właściciel”, a w Lesie Kabackim żywcem płonie Jolanta Brzeska, która ośmieliła się przeciwstawić reprywatyzacyjnemu biznesowi. To jest nasza perspektywa. Dlatego nie przyłączymy się do chóru nawołującego, by wycofać małą ustawę reprywatyzacyjną z Trybunału.

Mamy uzasadnienie do wyroku TK z dnia 12 maja 2015 r. Sygn. akt P 46/13

1.2.1. Sąd pytający przypomniał, że art. 156 § 2 k.p.a. nie wyłącza możliwości stwierdzenia nieważności decyzji z uwagi na znaczny upływ czasu, jeżeli decyzja ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Wyłącza natomiast taką możliwość po upływie dziesięciu lat od wydania decyzji, która dotknięta jest innymi wadami powodującymi nieważność, tj. w razie wydania jej z naruszeniem przepisów o właściwości, uprzedniego rozstrzygnięcia sprawy inną decyzją ostateczną, skierowania jej do osoby niebędącej stroną w sprawie bądź wad powodujących nieważność decyzji z mocy prawa. Zdaniem sądu pytającego, upływ czasu i jego wpływu na akt administracyjny ma niezwykle istotne znaczenie w prawie administracyjnym. Przedawnienie o charakterze niweczącym powinno być na gruncie prawa administracyjnego traktowane odmiennie aniżeli w prawie cywilnym lub w prawie karnym, bowiem korzystanie przez osobę z praw wynika co do zasady z aktu administracyjnego. Sąd pytający podkreślił też, że jednostka, która korzysta z prawa, nie robi tego samowolnie, lecz wykonuje uprawnienia zagwarantowane jej przez organ władzy publicznej. W sytuacji nabycia prawa lub ekspektatywy w wyniku niezgodnego z prawem działania organu w ocenie sądu pytającego rodzi się pytanie, czy słuszne jest rozwiązanie umożliwiające, bez żadnych granic czasowych, nakładanie sankcji (dolegliwości) na stronę, która przez bardzo długi okres wywodziła swoje prawa z aktu administracyjnego i jest przekonana o jego trwałości.

Brak ograniczenia czasowego co do stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Dotyczy Art. 156 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Nie konstytucyjny ale ... - czekamy na uzasadnienie
Działanie organów państwa na podstawie prawa nie oznacza bezwzględnego obowiązku eliminowania z obrotu wadliwej decyzji administracyjnej, na podstawie której strona nabyła prawo lub jego ekspektatywę, a ponadto nastąpił znaczny upływ czasu od jej wydania. Ograniczenie zasady praworządności uzasadnia potrzeba stabilizacji stanów społeczno-gospodarczych ukształtowanych mocą wadliwego aktu administracyjnego oraz zasada zaufania obywatela do państwa – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

Przeciwko eksmisjom w Amadorze - Contra os despejos em Amadora

Zaprzyjaźnieni działacze lokatorscy z organizacji Habita (www.habita.info/) z Portugalii zwrócili się do nas z prośbą o wsparcie ich protestów przeciwko nielegalnym eksmisjom lokatorów w Amadorze.

Publikujemy stanowisko, które w pełni popieramy:

Adwokaci i Radcowie Prawni już czekają na uchwalenie ustawy dotyczącej Dekretu Bieruta, która otworzy nowe możliwości zarobku.

Obecna dzika reprywatyzacja to "pikuś" w obliczu nadchodzącej ustawy za którą stoi Biuro Gospodarki Nieruchomościami m.st. Warszawy. Projekt ustawy przewiduje przywrócenie i w dodatku rozszerzenie roszczeń, które już prawnie wygasły. Są równi i równiejsi wobec prawa a w dodatku dobry sposób na zarobek.
Przeczytaj- Utraciłeś nieruchomość w oparciu o tzw. „dekret Bieruta”? Przysługuje Ci zatem odszkodowanie.

Były wiceprezydent Warszawy chciał kupić lokal komunalny. Radni zakwestionowali cenę.

Źródło;Iwona Szpala Gazeta Wyborcza

Radni Śródmieścia zablokowali sprzedaż lokalu komunalnego Andrzejowi Jakubiakowi, szefowi Komisji Nadzoru Finansowego, wcześniej wiceprezydentowi Warszawy. Kwestionują cenę, za którą miasto postanowiło lokal sprywatyzować

Marek Borowski o reprywatyzacji: Uciąć złe prawo i działania cwaniaków [CYKL "WYBORCZEJ"]

Iwona Szpala- autor GW
CYKL "REPRYWATYZACJA: KTO KORZYSTA, KTO TRACI". Potrzebna jest ustawa reprywatyzacyjna. Ale doświadczenie mówi mi tak: gdy będziemy ciągle liczyć na kompleksowe rozwiązanie, nigdy niczego nie poprawimy.
Rozmowa z Markiem Borowskim

Postulaty "Wyborczej" w sprawie reprywatyzacji [CYKL "WYBORCZEJ"]

Apelujemy do rządu, prezydenta, posłów, senatorów i polityków wszystkich partii, by sprawa reprywatyzacji stała się jednym z najważniejszych tematów debaty publicznej. Ten rok, w którym będą dwie kampanie wyborcze, to dobry moment, by politycy wszystkich opcji zajęli stanowisko w tej sprawie.
Proponujemy, by w pierwszej kolejności rozwiązać problem reprywatyzacji w Warszawie. Choć problem reprywatyzacji dotyczy całego kraju, to w stolicy w wyjątkowym natężeniu ogniskują się problemy wynikające z roszczeń i reprywatyzacyjnych patologii. Stolica jest najbogatszym miastem w Polsce, ale sama nie poradzi sobie z roszczeniami.

Marcin Zamoyski zaprosi Wietnamczyków, by handlowali z łóżek w Ogrodzie Saskim? [ROZMOWA] [CYKL "WYBORCZEJ"]

CYKL "REPRYWATYZACJA: KTO KORZYSTA, KTO TRACI". Jeżeli to jest moje, to ja mam prawo decydować. Normalne państwo, normalna władza mówi: chcemy to mieć jako dobro narodowe, więc proponujemy wam za ruchome mienie tyle, za pałac tyle. Siadamy i rozmawiamy.
Rozmowa z Marcinem Zamoyskim

Prób było wiele, żadna nie wyszła. Dlaczego politycy polegli na reprywatyzacji? [CYKL "WYBORCZEJ"]

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,87648,17394323,Prob_bylo_wiele__zadna_nie_wyszla__D...
CYKL "REPRYWATYZACJA: KTO KORZYSTA, KTO TRACI". Dziś rozwiązaniem problemów związanych z reprywatyzacją zainteresowane są przede wszystkim władze Warszawy, bo to stolica musi najwięcej płacić za skutki tzw. małej reprywatyzacji.

Od 1989 r. upadały kolejne projekty ustaw mające rozwiązać problem roszczeń reprywatyzacyjnych. Kompromisu w kwestii formy i zakresu reprywatyzacji nie udało się wypracować nie tylko z winy rządzących, ale też z powodu sztywnego stanowiska organizacji dawnych właścicieli. Ich zdaniem w grę wchodził wyłącznie zwrot mienia w naturze, albo - jeśli to niemożliwe - stuprocentowa rekompensata. Negocjacjom miał podlegać co najwyżej termin jej wypłaty.

Reprywatyzacja. "Nic nie zatrzyma lawiny zwrotów i odszkodowań" [ROZMOWA] [CYKL "WYBORCZEJ" - cz. 5]

CYKL "REPRYWATYZACJA: KTO KORZYSTA, KTO TRACI". Minister Krzysztof H. Łaszkiewicz z kancelarii prezydenta: - Fala zwrotów jeszcze urośnie. A na początku lat 90. tylko niespełna jedna trzecia dawnych właścicieli tzw. gruntów warszawskich miała realne szanse na wygraną.

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,87648,17394321,Reprywatyzacja___Nic_nie_zatrzyma_la...

"Czyściciele", oszuści, Kościół. Jak Poznań, Łódź i Kraków radzą sobie z reprywatyzacją [CYKL "WYBORCZEJ" - cz. 4]

CYKL "REPRYWATYZACJA: KTO KORZYSTA, A KTO PŁACI". W Poznaniu - bandyckie metody "czyścicieli". W Łodzi - zgłoszenia spadkobierców do wyremontowanych właśnie kamienic. W Krakowie - skutki działalności Komisji Majątkowej
POZNAŃ: "Czyściciele" zrobili swoje. Dom stoi pusty

Kamienica przy ul. Stolarskiej 2 w Poznaniu, przez jakiś czas była najbardziej znaną kamienicą w Polsce. Telewizje pokazywały na żywo lokatorów, którzy zabarykadowali się wewnątrz przed "czyścicielami". Wcześniej odcięto im gaz i wodę, rozbijano ściany, wiercono dziury w sufitach. Wszystko po to, by wymusić wyprowadzkę.

Siedem grzechów głównych reprywatyzacji- Wojciech Tymowski

Naprawianie starych krzywd bez ustawy reprywatyzacyjnej powoduje wiele nowych. Czas to zmienić!

Prof. Ewa Łętowska: Własność nie jest święta [CYKL "WYBORCZEJ"]

CYKL "REPRYWATYZACJA: KTO KORZYSTA, KTO TRACI". Porządne stosowanie prawa to w Polsce dziko trudna robota. Z prof. Ewą Łętowską rozmawiają Mariusz Jałoszewski i Waldemar Paś
PROF. EWA ŁĘTOWSKA: Własność jest święta? Wolne żarty.