Dekret Bieruta

Dekret Bieruta


NIEKOŃCZĄCE SIĘ ROSZCZENIA sticky icon

Wykaz nieruchomości zabudowanych objętych roszczeniami dawnych właścicieli. W Śródmieściu - 474, Mokotów - 247, Praga Południe - 419, Praga Północ - 129, Bielany - 149, Wola - 136, Targówek - 131, Ochota - 106, Żoliborz - 46, Białołęka - 10, Ursynów - 1. W sumie 1 848 kamienic .
Obecnie w Warszawie toczy się ok. 8 000 spraw dekretowych a Dekret z 1945 r., który umożliwił racjonalne przeprowadzenie odbudowy stolicy i dalszej jej rozbudowy, objął około 12 tys. ha gruntów, w tym ok. 20-24 tys. nieruchomości.

Mamy uzasadnienie do wyroku TK z dnia 12 maja 2015 r. Sygn. akt P 46/13

1.2.1. Sąd pytający przypomniał, że art. 156 § 2 k.p.a. nie wyłącza możliwości stwierdzenia nieważności decyzji z uwagi na znaczny upływ czasu, jeżeli decyzja ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Wyłącza natomiast taką możliwość po upływie dziesięciu lat od wydania decyzji, która dotknięta jest innymi wadami powodującymi nieważność, tj. w razie wydania jej z naruszeniem przepisów o właściwości, uprzedniego rozstrzygnięcia sprawy inną decyzją ostateczną, skierowania jej do osoby niebędącej stroną w sprawie bądź wad powodujących nieważność decyzji z mocy prawa. Zdaniem sądu pytającego, upływ czasu i jego wpływu na akt administracyjny ma niezwykle istotne znaczenie w prawie administracyjnym. Przedawnienie o charakterze niweczącym powinno być na gruncie prawa administracyjnego traktowane odmiennie aniżeli w prawie cywilnym lub w prawie karnym, bowiem korzystanie przez osobę z praw wynika co do zasady z aktu administracyjnego. Sąd pytający podkreślił też, że jednostka, która korzysta z prawa, nie robi tego samowolnie, lecz wykonuje uprawnienia zagwarantowane jej przez organ władzy publicznej. W sytuacji nabycia prawa lub ekspektatywy w wyniku niezgodnego z prawem działania organu w ocenie sądu pytającego rodzi się pytanie, czy słuszne jest rozwiązanie umożliwiające, bez żadnych granic czasowych, nakładanie sankcji (dolegliwości) na stronę, która przez bardzo długi okres wywodziła swoje prawa z aktu administracyjnego i jest przekonana o jego trwałości.

Brak ograniczenia czasowego co do stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Dotyczy Art. 156 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Nie konstytucyjny ale ... - czekamy na uzasadnienie
Działanie organów państwa na podstawie prawa nie oznacza bezwzględnego obowiązku eliminowania z obrotu wadliwej decyzji administracyjnej, na podstawie której strona nabyła prawo lub jego ekspektatywę, a ponadto nastąpił znaczny upływ czasu od jej wydania. Ograniczenie zasady praworządności uzasadnia potrzeba stabilizacji stanów społeczno-gospodarczych ukształtowanych mocą wadliwego aktu administracyjnego oraz zasada zaufania obywatela do państwa – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

Adwokaci i Radcowie Prawni już czekają na uchwalenie ustawy dotyczącej Dekretu Bieruta, która otworzy nowe możliwości zarobku.

Obecna dzika reprywatyzacja to "pikuś" w obliczu nadchodzącej ustawy za którą stoi Biuro Gospodarki Nieruchomościami m.st. Warszawy. Projekt ustawy przewiduje przywrócenie i w dodatku rozszerzenie roszczeń, które już prawnie wygasły. Są równi i równiejsi wobec prawa a w dodatku dobry sposób na zarobek.
Przeczytaj- Utraciłeś nieruchomość w oparciu o tzw. „dekret Bieruta”? Przysługuje Ci zatem odszkodowanie.

Bez dekretu Bieruta odbudowa stolicy w takim kształcie byłaby niemożliwa

Na temat sporu wokół dekretu Bieruta dodaje: dr Jarosław Trybuś, zastępca dyrektora Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.– Bez dekretu odbudowa Warszawy w takim tempie i kształcie byłaby niemożliwa. Już w 1941 r. Komisja Rzeczoznawców Urbanistycznych stwierdziła, że właścicieli nieruchomości należy „łagodnie” wywłaszczyć, tzn. dać odszkodowanie w postaci papierów wartościowych o „opóźnionym” działaniu. Powojenne władze skorzystały z pomocy najlepszych architektów i urbanistów niezależnie od ich poglądów.

Wykaz nieruchomości zabudowanych objętych roszczeniami dawnych właścicieli

Ostatnia aktualizacja: 31.03.2014 r. przez Urząd m.st. Warszawa

Wystawa "Ściana" to duet projektów aranżacji wnętrz i technik ściennych z rysunkami satyrycznymi o tematyce społecznej i politycznej, z naciskiem na sprawy lokatorów, w kamienicach, oddanych spadkobiercom dawnych właścicieli.

Zapraszamy na nietypową wystawę, która dokumentuje "odbijanie się" obywatela od urzędniczej ściany. Dziesiątki pism do władz miasta, prokuratury, radnych i posłów to smutna ilustracja demokracji naszych czasów, w której człowiek w obliczu bezprawia może liczyć tylko na siebie.

Wystawa powinna szczególnie zainteresować mieszkańców zasobów mieszkaniowych spółdzielni i wspólnot, którzy mogą przyjrzeć się nietypowej relacji z życia lokatora komunalnego.

Zapraszamy na wernisaż, który odbędzie się 6 grudnia 2013 r. o godz. 18:30 w Galerii 022 przy ul. Mazowieckiej 11a.

2 tys. budynków do zwrotu. Miasto: "Stoimy pod ścianą"-pisze Małgorzata Zubik

- Dekret Bieruta sprawił, że jesteśmy w sytuacji gorszej niż inne miasta, które też muszą zapewniać dach nad głową mieszkańcom, którzy znaleźli się w trudnym położeniu. To kwadratura koła - mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy.
-Małgorzata Zubik: Już ponad 8 tys. mieszkań w budynkach dekretowych miasto przekazało w prywatne ręce. Razem z lokatorami, choć podpisywali oni umowy z gminą albo mieli przydział z tzw. kwaterunku. Właściciele żądają czynszów rynkowych, wypowiadają umowy i chcą eksmisji. Organizacje lokatorskie domagają się, żeby nie traktować lokatorów jak mebli na wyposażeniu kamienicy. Chcą, aby miasto najpierw przydzielało lokatorom mieszkania zamienne, a dopiero potem zwracało opróżnioną nieruchomość dawnym właścicielom. Czy ratusz zacznie realizować ten postulat?

Ziemia do zwrotu. A budynek z lokatorami na sprzedaż

Miasto zamierza zwrócić śródmiejską działkę spadkobierczyni przedwojennych właścicieli. Szkopuł w tym, że stoi na niej budynek z lat 50. ubiegłego wieku, który nigdy nie był więc w prywatnych rękach, więc oddać go nie można. Ratusz chce go więc sprzedać - z lokatorami.

Grunt przy Wilczej 62 odebrano właścicielom dekretem Bieruta z 1945 r. W 1959 r. stanął na niej blok dla pracowników Instytutu Badań Jądrowych. - Na początku mieszkali tu sami zatrudnieni w instytucie. Ja wprowadziłam się, kiedy miałam siedem lat, potem budynek przejęła gmina - relacjonuje pani Grażyna.

Odszkodowania większe niż budżet

To niekonstytucyjne, że właściciele kamienic odebranych po wojnie dekretem Bieruta nie mają szans na odszkodowanie - uznał Trybunał Konstytucyjny. Wyrok może kosztować Warszawę ok. 15 mld zł.

- Nie mam w zwyczaju oceniać decyzji Trybunału, czy to dobrze, czy źle - mówi Andrzej Jakubiak, wiceprezydent Warszawy. - Nie dyskutuję także z przesłaniem orzeczenia, które mówi, że trzeba naprawić krzywdy przeszłości. Do powiedzenia mam jedno - to dla miasta sytuacja nowa i zaskakująca.

Trybunał Konstytucyjny ws. dekretu Bieruta: prawo do odszkodowań dla właścicieli wszystkich nieruchomości

STRONA SPOŁECZNA również stoi na stanowisku, że powinny być odszkodowania dla tych, którym faktycznie się należy a nie zwrot w naturze kamienic wraz z lokatorami.
Na podstawie Dekretu Bieruta czy Układów indemnizacyjnych Skarb Państwa przejął kamienice które również były zadłużone hipotecznie. Skarb Państwa przejmując zadłużone kamienice umarzał dług zaciągnięty przez przedwojennych właścicieli a obecni spadkobiercy byłych właścicieli żądają wielomilionowych odszkodowań oraz zwrotu w naturze oddłużonych kamienic albo odbudowanych od fundamentów przez mieszkańców nie istniejących kamienic po działaniach wojennych .Czy to jest możliwe?! Chyba tak. Żyjemy w "demokratycznym państwie", w którym obywatelom odmawia się informacji publicznej.
Historia lubi się powtażyć. Wróciliśmy do podziału MY i ONI- rządzący strukturami państwowymi i samorządowymi.
RA-Stowarzyszenie Hoża 27a, działające w ramach Strony Społecznej

Reprywatyzacja alla polacca

Warszawski raport mieszkaniowy.
...Dekret Bieruta nadal wywołuje poczucie krzywdy i rozżalenia. Do rozżalonej grupu byłych właścicieli nieruchomości dołączyli mieszkańcy mieszkań komunalnych - Ich problemy są skutkiem braku polityki mieszkaniowej miasta stołecznego Warszawy...

Więcej na: http://www.warszawa-stolica.pl/ i w papierowym wydaniu magazynu.

65 lat w okowach dekretu

W grudniowym wydaniu magazyny Stolica ukazał się ciekawy artykuł o tzw. Dekrecie Bieruta.

Dekret ten dotknął tych mieszkańców Warszawy, którzy posiadali jakiekolwiek nieruchomości.Ale dekret powoduje nowe ofiary, tym razem wśród mieszkańców kamienic - przez lata komunale a teraz reprywatyzowane...

Więcej na: http://www.warszawa-stolica.pl/ i w papierowym wydaniu magazynu.

! ! ! Dekret Warszawski na testowej stronie urzędu miasta

Wykaz nieruchomości zabudowanych objętych roszczeniami dawnych właścicieli.Wykaz dzielnicami