Reprywatyzacja

Reprywatyzacja


Ratusz zwleka ze zwracaniem kamienic

Ratusz zwleka ze zwracaniem kamienic
Data: 2005-12-05

Tajny raport o reprywatyzacji

Strona Społeczna ujawnia Tajny Raport o procesach reprywatyzacji.

STOP DZIKIEJ REPRYWATYZACJI

- Z Krakowa Stanisław Żółtek - Tajne "układy indemnizacyjne" w 1z4 odcinków

Okrągły Stół jednak powstanie ?

Image: 

Około 300 osób przybyło na nadzwyczajną sesję Rady miasta stołecznego Warszawy poświęconą polityce mieszkaniowej. Na sesji miał również zostać zatwierdzony projekt tzw. lokatorskiego "okrągłego stołu", czyli wspólnej komisji z udziałem przedstawicieli władz miasta, rady miasta oraz strony społecznej - organizacji lokatorskich.

Zobacz film z sesji

Pomimo, że nadzwyczajna sesja została zaplanowana na godzinę 16.30 aż do godziny 20.00 radni kończyli obrady poprzedniej sesji.

Odszkodowanie za Dekret

Image: 

O odszkodowanie ubiegało się sześciu spadkobierców dawnych właścicieli od 1961 roku.

20 tys. euro zadośćuczynienia przyznał Trybunał w Strasburgu za działkę w Warszawie, znacjonalizowaną po wojnie na podstawie tzw. dekretu Bieruta.

O odszkodowanie ubiegało się sześciu spadkobierców dawnych właścicieli od 1961 roku. Część odszkodowania dostali, reszta miała być później. Ale nie dostali.

Reprywatyzacja - bezprawne przekazywanie umów najmu lokali mieszkalnych

Image: 

Bezprawne przekazywanie - na podstawie art. 678 Kodeksu cywilnego - umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w reprywatyzowanych kamienicach.
Proceder łamiący zarówno prawa lokatorów jak i dawnych właścicieli.

Szczegóły wkrótce na www.stronaspoleczna.pl