Warszawskie Spotkania Mieszkańców

Warszawskie Spotkania Mieszkańców


WSM cdn..

Spotkanie ma się odbyć 7 grudnia o godz. 16,30 w sali konferencyjnej przy ul. Senatorskiej 27
Urzędnicy z Biura Polityki Lokalowej "wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Warszawy", dopiero w dniu dzisiejszym / 6 grudnia godz. 13,30/ po wielu interwencjach mieszkańców podali miejsce III spotkania w ramach WSM.
Został złamany p.7 regulaminu WSM.
Należałoby pomyśleć o próbie zmodyfikowania narzuconego regulaminu przez Biuro Polityki Lokalowej.
.

Warszawskie Spotkania Mieszkańców

Najbliższe spotkanie, które odbędzie się 7 grudnia 2010 r. poświęcone będzie następującym zagadnieniom:
- Formy i zakres udzielania pomocy mieszkaniowej w Warszawie.
- Zamiany lokali.
- Jawność procedury wynajmowania mieszkań komunalnych a ochrona danych osobowych.
Więcej informacji na stronie http://sprawylokalowe.um.warszawa.pl/warszawskie-spotkania-mieszkaniowe