Adwokaci i Radcowie Prawni już czekają na uchwalenie ustawy dotyczącej Dekretu Bieruta, która otworzy nowe możliwości zarobku.

Adwokaci i Radcowie Prawni już czekają na uchwalenie ustawy dotyczącej Dekretu Bieruta, która otworzy nowe możliwości zarobku.


By spoleczni - Posted on 28 marzec 2015

Obecna dzika reprywatyzacja to "pikuś" w obliczu nadchodzącej ustawy za którą stoi Biuro Gospodarki Nieruchomościami m.st. Warszawy. Projekt ustawy przewiduje przywrócenie i w dodatku rozszerzenie roszczeń, które już prawnie wygasły. Są równi i równiejsi wobec prawa a w dodatku dobry sposób na zarobek.
Przeczytaj- Utraciłeś nieruchomość w oparciu o tzw. „dekret Bieruta”? Przysługuje Ci zatem odszkodowanie.

Jedną z głównych specjalizacji Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka partnerska są postępowania dotyczące wywłaszczeń oraz związanych z tym odszkodowań. Prawnicy Kancelarii mają bogate doświadczenie w relatywnie szybkim uzyskiwaniu odszkodowań (zwrotów nieruchomości) dla poszkodowanych decyzjami nacjonalizacyjnymi wydanymi w oparciu o tzw. „dekret Bieruta”.
Najczęstszym problemem, z jakim spotykają się osoby próbujące dochodzić swych praw to bezczynność i opieszałość organów administracji i sądów. Nasze duże doświadczenie oraz niestandardowe metody działania pozwalają na znaczne przyspieszenie postępowań i kończenie ich w racjonalnym terminie.
UWAGA: W CHWILI OBECNEJ SEJM PRACUJE NAD ZMIANĄ USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, W MYŚL KTÓREJ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI MOGĄ BYĆ ZGŁOSZONE TYLKO W OKRESIE 6 MIESIĘCY PO WEJŚCIU W ŻYCIE USTAWY. PO TYM OKRESIE WSZELKIE ROSZCZENIA WYGASNĄ.
POSZUKUJEMY SPADKOBIERCÓW NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI – LISTA NIERUCHOMOŚCI i DAWNYCH WŁAŚCICIELI TUTAJ
Zastrzegamy, iż powyższa lista stanowi przedmiot ochrony prawnej i zakazuje się jej kopiowania oraz innego wykorzystywania, pod rygorem konsekwencji karnych i cywilnych.

Etykietowanie