Czas skończyć z ekmisją na bruk

Czas skończyć z ekmisją na bruk


By spoleczni - Posted on 15 sierpień 2011

Warszawskie organizacje lokatorskie (Kancelaria Sprawiedliwości
Społecznej, Komitet Obrony Lokatorów i Warszawskie Stowarzyszenie
Lokatorów) wzywają władze do zajęcia się problemem eksmisji na bruk. We
wtorek, 9 sierpnia podczas konferencji prasowej w Sejmie, przedstawiciele
organizacji wraz z Ludwikiem Dornem przedstawili ryzyko powrotu eksmisji
na bruk w sytuacji, gdy rząd i parlament do 17 listopada nie przygotują
nowelizacji art. 1046 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego (który reguluje
kwestie zapewniania każdej eksmitowanej osobie tzw. "pomieszczenia
tymczasowego"). Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, przepisy o
pomieszczeniach tymczasowych są nieprecyzyjne, a ustawodawca został
zobowiązany do uszczegółowienia ich do 17 listopada 2011 r.

13 sierpnia, organizacje opublikowały treść Apelu do władz RP o podjęcie działań zmierzających do zagwarantowania realnej ochrony przed eksmisją na bruk, który zostanie przekazany Prezydentowi, Premierowi oraz Marszałkowi Sejmu 18 sierpnia. Do tego czasu, KSS, KOL i WSL prowadzić będą zbiórkę podpisów pod Apelem wśród organizacji społecznych.

Na 18 sierpnia ogodzinie 16:30 została także zaplanowana pikieta pod Sejmem.

Więcej informacji:

http://www.lokatorzy.pl/kampania/czas-skonczyc-z-eksmisja-na-bruk