Indemnizacja

Indemnizacja


By spoleczni - Posted on 17 grudzień 2010

to odszkodowanie, wynagrodzenie strat i szkód

PRL zawarła w latach 1948-1971 dwanaście umów indemnizacyjnych.
Umowy te nie były w PRL opublikowane...

Naszej kamienicy dotyczy umowa indemnizacyjna z Holandią, a Twojej?
Złóż wniosek o dostępie do informacji publiczne w Ministerstwie Finansów

(Umowy te nie były w PRL opublikowane. Jedynie umowa ze Stanami
Zjednoczonymi została opublikowana w Zbiorze umów międzynarodowych z 1960 r., PISM, Warszawa 1962 r. Państwa zachodnie publikowały te umowy w UN Treaty Series. Niektóre z umów zostały też opublikowane w Polsce przez W. Dudka, Międzynarodowe aspekty nacjonalizacji w Polsce, Warszawa 1976, s. 248 (jako Aneks do pozycji).)

Były to:
1) Układ z 19 marca 1948 r. dotyczący udzielenia przez Polskę odszkodowania dla interesów francuskich dotkniętych przez ustawę polską z 3 stycznia 1946r. o nacjonalizacji;

2) Protokół nr 1 w sprawie interesów i mienia duńskiego w Polsce z 12 maja 1949 r. i Protokół nr 2 w sprawie interesów i mienia duńskiego w Polsce 26 lutego 1953 r.;

3) Układ między Rzeczpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską dotyczący odszkodowania dla interesów szwajcarskich w Polsce z dnia 25 czerwca 1949 r.;

4)Układ między rządem polskim a rządem szwedzkim w sprawie odszkodowania dla interesów szwedzkich w Polsce zawarty w Sztokholmie 16 listopada 1949r.;

5) Układ z 11 listopada 1954 r. pomiędzy rządem PRL a rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotyczący załatwienia spraw finansowych;

6) Układ między Królewskim Rządem Norweskim a rządem PRL dotyczący likwidacji wzajemnych roszczeń fi nansowych z 29 grudnia 1955 r.;

7) Umowa między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i rządem PRL dotycząca roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych z 16 lipca 1960 r.

8) Układ z 14 listopada 1963 r. między rządem PRL z jednej strony a rządem Belgii i rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga z drugiej strony dotyczący odszkodowania za niektóre interesy belgijskie i luksemburskie w Polsce;

9) Układ z dnia 22 listopada 1963 r. między rządem PRL a królewskim rządem Grecji dotyczący odszkodowania za interesy greckie w Polsce;

10) Układ między rządem PRL a rządem Królestwa Holandii dotyczący odszkodowania za niektóre interesy holenderskie w Polsce z 20 grudnia 1963 r.

11) Układ z dnia 6 października 1970 r. między PRL a Republiką Austrii o uregulowaniu określonych zagadnień fi nansowych:

12) Układ między rządem PRL a rządem Kanady dotyczący uregulowania spraw fi nansowych z 15 października 1971 r.

Odszkodowania przyznane na podstawie tych układów były płacone z reguły w gotówce, w ratach np.:Danii wypłacono 5,7 mln koron duńskich w ciągu 15 lat,Szwajcarii - 52,2 mln franków szwajcarskich rozłożonych na 13 rat,Szwecji - 116 mln koron szwedzkich w 17 ratach,USA - 40 mln dolarów w 20 ratach, Austrii - 71,5 mln szylingów austriackich w 12 rocznych ratach,Kanadzie - 1,225 mln dolarów kanadyjskich w 7 ratach rocznych.

Odmienne zasady przyjęto tylko w umowie z Francją - odszkodowanie wypłacono w formie dostaw węgla kamiennego (3,8 mln ton),oraz w umowie z Norwegią - strony ustaliły, iż składniki majątku norweskiego w Polsce oraz składniki majątku polskiego w Norwegii zostaną zużyte na rzecz wzajemnych rozliczeń.

ZałącznikWielkość
HOLENDERSKA LISTA ODSZKODAWCZA.jpg618.93 KB
WZÓR dok o dostępie do informacji publicznej.doc49.44 KB
USTAWA o dostępie do informacji publicznej.doc28.8 KB
Etykietowanie