Informuję o sesji Rady Miasta w dniu 3.04.2014r. dot.informacji Prezydenta m.st. Warszawy na temat przebiegu i zasad reprywatyzacji na terenie m.st. Warszawy

Informuję o sesji Rady Miasta w dniu 3.04.2014r. dot.informacji Prezydenta m.st. Warszawy na temat przebiegu i zasad reprywatyzacji na terenie m.st. Warszawy


By spoleczni - Posted on 01 kwiecień 2014

UWAGA ! PRZEKAŻ DALEJ,
ŻE TA SESJA DOTYCZY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW WARSZAWY, KTÓRZY MIESZKAJĄ ALBO KORZYSTAJĄ ZE SZKÓŁ,PRZEDSZKOLI NA TERENACH OBJĘTYCH DEKRETEM BIERUTA.

Lepiej późno niż wcale.

Informuję o sesji Rady Miasta w dniu 3.04.2014r. dot.informacji Prezydenta m.st. Warszawy na temat przebiegu i zasad reprywatyzacji na terenie m.st. Warszawy

Sesja LXXX

Sesja LXXX W dniu 3 kwietnia 2014 r., w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej (szatnia przy wejściu głównym), o godz. 10.00 rozpocznie się LXXX sesja Rady m.st. Warszawy.

Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat przebiegu i zasad reprywatyzacji na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem:

• możliwych działań w celu wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach zakazujących zwrotu budynków zamieszkanych oraz budynków użyteczności publicznej w naturze;

• zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji o roszczeniach reprywatyzacyjnych i działaniach Biura Gospodarki Nieruchomościami;

• rozwoju budownictwa komunalnego w celu zapewnienia lokatorom ze zwracanych budynków przez miasto lokali zamiennych;

• prac nad planami i mikroplanami zagospodarowania przestrzennego w Warszawie, dla terenów na których znajdują się zagrożone reprywatyzacją budynki.

ZałącznikWielkość
Prezentacja_StronaSpołeczna.ppt2.85 MB
Etykietowanie