Komornikowi będzie łatwiej usunąć lokatora

Komornikowi będzie łatwiej usunąć lokatora


By spoleczni - Posted on 17 październik 2011

Już za tydzień stanie się możliwe wyeksmitowanie, nawet zimą, do noclegowni lub schroniska osób, które znęcają się nad rodziną

W przyszłym tygodniu zmienią się zasady przeprowadzania eksmisji. 16 listopada wchodzi bowiem w życie nowelizacja z 31 sierpnia 2011 r. (DzU nr 224, poz. 1342). Wprowadza ona zmiany do dwóch ustaw: o ochronie praw lokatorów oraz do kodeksu postępowania cywilnego.

Zmiana jest związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który wchodzi w życie dzień później. Uchyla on przepis zabraniający eksmisji na bruk (chodzi o art. 1046 § 4 kodeksu postępowania cywilnego). Nowelizacja wypełnia tę lukę.

Kto do noclegowni

Eksmitować można tylko osoby, względem których zapadł wyrok w tej sprawie (i jest on prawomocny). Zajmuje się tym tylko komornik. Tak jak do tej pory, eksmisję będzie przeprowadzał albo do lokalu socjalnego, albo pomieszczenia tymczasowego. Nowością jest to, że w czterech przypadkach będzie można eksmitować także do noclegowni lub do schroniska. Chodzi o osoby, które dostały wyrok eksmisyjny za znęcanie się nad rodziną. Podobnie będzie z osobami, które rażąco lub uporczywie wykraczają przeciwko zasadom współżycia społecznego oraz porządkowi domowemu – np. organizują głośne libacje alkoholowe, a ich goście demolują budynek i napastują pozostałych lokatorów.

Do noclegowni lub schroniska trafi także osoba, która samowolnie zajęła pusty lokal i nie ma do niego tytułu prawnego. Podobnie się stanie z lokatorem, który miał wynajęte mieszkanie na podstawie umowy najmu okazjonalnego (zawartej w trybie rozdziału 2a ustawy o ochronie praw lokatorów).

Uwaga! W przypadku eksmisji do noclegowni lub schroniska nie będzie okresu ochronnego, który obowiązuje od 1 listopada do 31 marca. W ciągu tych pięciu miesięcy obowiązuje zakaz wykonywania wyroków eksmisyjnych (art. 16 ustawy o ochronie praw lokatorów).

W praktyce więc pozbycie się niechcianego lokatora będzie możliwe także w okresie zimowym, co w wypadkach innych eksmisji nadal nie będzie dopuszczalne.

Komu przysługuje lokal socjalny

Prawo do lokalu socjalnego przyznaje sąd w wyroku eksmisyjnym lub gmina. Dostarcza je jednak wyłącznie ta ostatnia. Na liście osób uprawnionych do niego (patrz ramka) nie ma właścicieli mieszkań. Przysługuje on bowiem lokatorom, a więc głównie najemcom i posiadaczom własnościowego prawa do lokalu. Choć w naprawdę wyjątkowych sytuacjach sąd sam z siebie może dojść do wniosku, że przyzna prawo do takiego lokalu np. byłej właścicielce lokalu (będącej w ciąży i żyjącej w niedostatku).

Do pomieszczenia tymczasowego jest przeprowadzana eksmisja osób, którym nie przyznano prawa do lokalu socjalnego, ale też nie należą do czterech kategorii tych, którym grozi eksmisja do noclegowni.

Żródło: rp.pl