Nowe zasady sprzedaży lokali komunalnych

Nowe zasady sprzedaży lokali komunalnych


By spoleczni - Posted on 30 styczeń 2012

W dniu 15 grudnia 2011 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwalę Nr XXIX/615/2011 w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy (Dz.Urz.Woj.Maz..Nr 239, poz. 8502). (23 styczeń 2012)
Zgodnie z § 4 pkt 1 lit b w związku z § 12 ust. 2 oraz §13 ust. 2 ww. uchwały po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (od 14 stycznia 2012 nie można zbywać lokali znajdujących się w nieruchomościach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy. 
Pozostałe zasady zawarte w tej uchwale wejdą w życie 1 stycznia 2013 r. (obecna uchwała przestanie obowiązywać z ostatnim dniem grudnia 2012 r).