NSA oddalił roszczenia spadkobiercy.

NSA oddalił roszczenia spadkobiercy.


By spoleczni - Posted on 10 grudzień 2010

Z sądów
NSA oddalił roszczenia spadkobiercy. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął 30 lipca spór o zwrot budynku na rogu ul. Koziej i Trębackiej, gdzie obecnie mieści się Prokuratura Apelacyjna i Prokuratura Okręgowa. Spadkobierca przedwojennych właścicieli podnosił, że w upaństwowionym gmachu nie planowano umieszczenia instytucji państwowych, a pałac miał być przeznaczony na cele użyteczności publicznej. NSA jednak stwierdził, że organy wymiaru sprawiedliwości należą do instytucji użyteczności publicznej. Reprezentujący skarżącego mec. Jan Stachura zapowiedział starania o rewizję nadzwyczajną od wyroku.

Pozew Mostostalu-Zabrze przeciwko TP SA. Zarząd Mostostal-Zabrze Holding SA poinformował, że w imieniu spółki 14 lipca pełnomocnik prawny – Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Zymon – złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Telekomunikacji Polskiej SA. Holding domaga się zapłaty 7 965 993 zł. Złożenie pozwu jest skutkiem braku realizacji umowy zawartej z operatorem na roboty budowlane polegające na odbudowie masztu w Konstantynowie koło Gąbina wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka uważa, że brak realizacji umowy był spowodowany okolicznościami całkowicie od niej niezależnymi. Na kwotę pozwu składają się: suma odstępnego od umowy, odszkodowanie, należność za wykonane prace i za wykorzystanie dwóch opracowań założeń technicznych, jak również koszty postępowania sądowego i zastępstwa procesowego.

Elektromontaż Export – zakaz otwarcia postępowania naprawczego. 24 lipca zarząd PPH Elektromontaż Export otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy – XIX Wydziału Gospodarczego o zakazie otwarcia postępowania naprawczego. Zdaniem sądu, przepisy prawne nie pozwalają spółce na skorzystanie z tego postępowania. Zarząd firmy zapowiedział złożenie zażalenia na postanowienie i zapewnił, że fakt wydania postanowienia nie wstrzyma procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Ugoda między dziennikarzami. 29 lipca przed Sądem Okręgowym w Warszawie zawarto ugodę w sprawie z powództwa grupy dziennikarzy Rzeczpospolitej przeciwko wydawcy tygodnika Nie. Chodziło o list opublikowany w lipcu ub.r. na łamach Nie, krytykujący linię kierownictwa dziennika. List mieli rzekomo wysłać dziennikarze z działu politycznego Rzeczpospolitej, co okazało się nieprawdą. W wyniku ugody postanowiono, że sprostowanie wraz z przeprosinami ukaże się na łamach obydwu tytułów. Dodatkowo dziennikarze otrzymają po symbolicznej złotówce odszkodowania. Powodów reprezentował mec. Jerzy Naumann.

Wiceburmistrz Mokotowa musi zostać przeproszony. Wiceburmistrz dzielnicy Mokotów Wiktor Czechowski musi zostać przeproszony przez Jerzego Wunderlicha, prezesa Pracowniczego Ogrodu Działkowego przy ul. Chodkiewicza – tak zdecydował 29 lipca stołeczny Sąd Okręgowy. Prezes w 2002 r. w wypowiedzi udzielonej Gazecie Stołecznej stwierdził, że Czechowski – wówczas zastępca dyrektora dzielnicy – łamie prawo i jest aroganckim urzędnikiem. Chodziło o spór wokół przedłużenia ul. Madalińskiego przez tereny działek. Sąd uznał, że uprawniona krytyka urzędnika nie oznacza prawa do naruszania jego czci i dóbr osobistych. Mec. Piotr Sikorski, reprezentujący pozwanego, zapowiedział złożenie apelacji.

Opracował Paweł Prus
żródło: BiznesPolsak.pl
Data: 2003-08-04

Etykietowanie