Odpowiedź Prezydenta m.st. Warszawy na nasz list otwarty

Odpowiedź Prezydenta m.st. Warszawy na nasz list otwarty


By spoleczni - Posted on 26 czerwuec 2012

Szanowni Państwo,

Rozpoczynając rozmowy na temat problemów mieszkaniowych i związanych z restytucją mienia w Warszawie nie oczekiwałem, żeby organizacje skłoterskie i lokatorskie zawieszały swoje protesty. Nie zamierzam wstawać od rozmów w sytuacji jeśli druga strona wykorzystując dozwolone prawem i dobrymi obyczajami metody nagłaśnia kluczowe dla siebie interesy. Nie pamiętam, jak Państwo sugerujecie, czasów komunizmu. Dojrzewałem w wolnej Polsce i jest dla mnie całkiem normalnym zjawiskiem protestowanie w ochronie swoich interesów. Jednak uważam, że wszystko ma swoje granice.

Sądziłem, że jeśli wspólnie siadamy do rozmów to między innymi po to, żeby wyjaśnić sobie swoje punkty widzenia i wytłumaczyć, z jednej strony problemy strony lokatorskiej, z drugiej uwarunkowania prowadzenia polityki lokalowej miasta.
Tak jak w każdym podejmowanym dotychczas dialogu wychodziliśmy z założenia, że kluczem do jego sukcesu jest wzajemne zaufanie i szacunek. I dlatego trudno mi jest zrozumieć, że niektórzy z członków naszych spotkań nie traktują tego dialogu tymi samymi kategoriami.

Jestem gotowy do kontynuowania rozmów, ale nie zamierzam prowadzić ich za wszelką cenę. Absolutnie nie pozwolę na wykorzystywanie efektów naszych spotkań do personalnych ataków na innych urzędników, które są powodowane chęcią odwetu za decyzje w swojej indywidualnej sprawie. Gdy zaczynaliśmy nasz dialog podkreśliłem to jasno i dobitnie i będę konsekwentnie trzymał się tej zasady.
Nie zamierzam też kontynuować dialogu w sprawach lokalowych dwoma niezależnymi kanałami. Zakładam, że jeśli rozmawiamy ze sobą i szukamy rozwiązań bezpośrednio to nie robimy tego po to, aby te same problemy za chwilę rozstrzygać na łamach mediów. Jeśli dialog przez media jest tak niezwykle cenny dla niektórych z członków "strony społecznej" i widzą w nim szanse na rozwiązywanie realnych problemów to dublowanie dialogu będzie wzajemną stratą czasu.

Zakładam, że tak jak zaczynaliśmy rozmowy wokół problematyki lokalowej w mieście tak i teraz powinniśmy wykazywać do siebie więcej zrozumienia i szacunku. Proponuje powrócić na początku kolejnego spotkania do ustalenia zasad dalszej współpracy.

Proponuje termin spotkania odwołanego 4 czerwca br na 4 lipca na godzinę 15. w Warsztacie na Pl. Konstytucji.
--
Michał Olszewski
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Gabinet Prezydenta (GP)
pl. Bankowy 3/5, pokój 114, 00-950 Warszawa
tel. +48226567613
faks +48224439921
molszewski@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl

--
Łukasz Pawłowski
Zastępca dyrektora
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Centrum Komunikacji Społecznej (CK)
BRAK
ul. Senatorska 27, pokój 136, 00-091 Warszawa
tel. +48 22 4433400
faks +48 22 4433402
lpawlowski@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

Etykietowanie