Opinia Strony Społecznej do programu 2013-2017

Opinia Strony Społecznej do programu 2013-2017


By spoleczni - Posted on 11 listopad 2012

Na wstępie należy zauważyć, że przedstawiony przez Biuro Gospodarowania Nieruchomościami Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2013-2017 zawiera poważne braki, które uniemożliwiają rzetelną dyskusję o kosztach utrzymania zasobu komunalnego. Podstawowe błędy to niezamieszczenie w opracowaniu kwotowych informacji na temat źródeł finansowania oraz niezgodność danych wewnątrz programu. Prośba o usunięcie powyższych braków nie odniosła skutku, w odpowiedzi stwierdza się jedynie, że „ustawodawca nie wymaga wskazania wysokości kwot poszczególnych źródeł ani też nie określa, czy źródła te muszą być w całości bądź w określonej części przekazane na gospodarkę mieszkaniową”. Dodać należy, że inne miasta (np. Gdańsk) nie potrzebują dodatkowych wskazań ustawodawcy, by w analogicznym programie, kierując się zdrowym rozsądkiem, takie dane przedstawić. Niepokoi też podejście do metody prezentacji danych i dostosowywanie jej do aktualnych potrzeb BGN, co wprost przyznaje p. Golbiak w piśmie z dnia 5.10.2012 r., mówiąc o dobieraniu danych w zależności od bieżących intencji biura. Ostatecznie program dyskredytuje fakt, że nie uwzględnia on nie tylko wieloletnich postulatów organizacji lokatorskich ale nawet wniosków dzielnicowych zarządów gospodarowania nieruchomościami przedstawionych w odrębnych sprawozdaniach za rok 2011. W związku z powyższym, w obecnej formie, nie może on być przez nas pozytywnie zaopiniowany..

ZałącznikWielkość
WieloletniProgram_opinia.pdf101.01 KB