Pierwsze spotkanie muranowskich wspólnot mieszkaniowych rozpoczęło cykliczny system społecznych konsultacji mających zintegrować dzielnicę Śródmieście

Pierwsze spotkanie muranowskich wspólnot mieszkaniowych rozpoczęło cykliczny system społecznych konsultacji mających zintegrować dzielnicę Śródmieście


By spoleczni - Posted on 21 grudzień 2010

Przyczyną nagłego zwołania wspólnot z Muranowa były drastyczne, masowe podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste w śródmieściu Warszawy (objęły one około 4700 osób) . Średnia wartość podwyżki wyniosła 1400%.

W dniu 15 grudnia muranowskie wspólnoty dyskutowały nad tym jakie podjąć kroki w kierunku zastopowania tych "noworocznych prezentów" Hanny Gronkiewicz-Waltz c.d.n.

Zebranie obejmujące głównie teren IV okręgu wyborczego/Śródmieścia/zgromadziło w przybliżeniu 400 mieszkańców. Wszyscy wyrażali swoje wielkie wzburzenie skalą wprowadzonych przez miasto podwyżek. Podczas zebrania rozdano blisko 200 wniosków odwołań do SKO. Podniesiono też sprawy trybu odwołań,oraz utrudnień miasta w zamianie użytkowania wieczystego we własność oraz nierzetelność wynajętych przez miasto rzeczoznawców majątkowych do wycen gruntu pod budynkami.
W kontekście podwyżek poruszono też sprawy niegospodarności urzędników miejskich, którzy wpierw lekką ręką wydają pieniądze podatników (np. stadion Legii warszawskiej - 515 milionów złotych), a później by wyrównać niedobory w kasie ściągają w najgorszym okresie nakręcającego się kryzysu haracz z mieszkańców.
Takie postępowanie mieszkańcy uważają za niegodziwe i wymierzone w ich interes. Sprawa wydaje się być tym bardziej nie etyczna, że w tym samym czasie gdy niezamożnym ludziom podwyższa się podatki władze miasta odnoszą swoje wynagrodzenia i wypłacają prezesom spółek miejskich bardzo wysokie nagrody. Wymowa tych faktów jest jednoznaczna.

Pierwsze spotkanie muranowskich wspólnot mieszkaniowych rozpoczęło cykliczny system społecznych konsultacji mających zintegrować dzielnicę, wypracować dla niej program rewitalizacji i spójnego funkcjonowania w oparciu o jej zasoby mieszkańców oraz miejscową specyfikę urbanistyczną.
Napisał,
Jerzy Malicki współorganizator spotkania

Czytaj również;
Podwyżki opłat wieczystych
Tajemnicze nagrody od prezydent warszawy