Stowarzyszenie Mieszkańców Kamienicy Hoża 27a

Stowarzyszenie Mieszkańców Kamienicy Hoża 27a


By spoleczni - Posted on 18 lipiec 2010


Jesteśmy Stowarzyszeniem Mieszkańców Kamienicy Hoża27a

Od Kwietnia 2010 roku działamy również w ramach Strony Społecznej, którą współtworzyliśmy.
Zapraszamy i zachęcamy do wspólnej działalności wszystkich mieszkańców Warszawy.

Strona Społeczna jest wolnym zrzeszeniem stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i jej mieszkańców. Razem z nami pracują osoby w każdym wieku, o różnym doświadczeniu i o różnych specjalizacjach.

Zajmujemy się problematyką związaną z:

  • mieszkalnictwem komunalnym
  • mieszkalnictwem spółdzielczym
  • procesami reprywatyzacji
  • polityką rozwoju miasta
  • czuwamy nad prawidłowym gospodarowaniem środkami publicznymi
  • interweniujemy w przypadkach konfliktu obywatel-urząd
  • prowadzimy dyżury poradnictwa obywatelskiego

Jeśli nie zgadzasz się z samowolą urzędniczą, rozrzutnością władz samorządowych i piętrzeniem barier biurokratycznych, skontaktuj się z nami!