Wniosek o odwołanie burmistrza Dzielnicy Śródmieście

Wniosek o odwołanie burmistrza Dzielnicy Śródmieście


By spoleczni - Posted on 20 maj 2011

W dniu dzisiejszym radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli wnioski o odwołanie Burmistrza Dzielnicy Śródmieście z pełnionej funkcji oraz o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Dzielnicy Śródmieście w związku z podejrzeniem o działanie Burmistrza Dzielnicy Śródmieście z naruszeniem interesu Dzielnicy.

Sesja zgodnie ze Statutem powinna się odbyć w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2010r. Zarząd Dzielnicy Ĺšródmieście m.st.Warszawy podjął uchwałę nr 9547/10 w sprawie przeznaczenia do najmu zamiennego lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 244,79m2,usytuowanego w budynku w Alejach Jerozolimskich 49 i zatwierdzeniu na wynegocjowanej stawki czynszu. Lokal ten umieszczony jest w ciągu Alei Jerozolimskich pomiędzy ulicami Poznańską i Pankiewicza z witryną i wejściem od ulicy. Przy podejmowaniu tej decyzji Zarząd Dzielnicy pod kierownictwem Burmistrza Wojciecha Bartelskiego podjął decyzje niezgodne z obowiązującymi przepisami oraz niekorzystne z punktu widzenia interesu Dzielnicy:

1- Powyższy lokal został wynajęty poza konkursem niezgodnie z art.7 ust. 1 pkt. 4 zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem: wykluczającym możliwość takiego najmu w
sytuacji gdy lokal usytuowany jest na parterach w ciągach
handlowo-usługowych.

2- Lokal został wynajęty jako zastępczy, przy czym jego powierzchnia dwukrotnie przekracza powierzchnię lokalu dotychczas zajmowanego przez najemcę.

3- Stawka czynszowa za lokal zastępczy została wynegocjowana na
poziomie niższym niż stawka za lokal dotychczas zajmowany pomimo, że lokalizacja nowego lokalu jest znacząco lepsza niż poprzedniego (umiejscowienie w ciągu jednej z głównych ulic miasta
- poprzednio ul.Czerniakowska 126a w okolicach ul. Szwoleżerów, wejście bezpośrednio z ulicy
- poprzednio było z klatki schodowej, lokal umiejscowiony we
frontowej części budynku na parterze
- poprzednio oficyna, I piętro).

wniosek w wersji pdf